OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2024 19:52:11 

Mineralogické a banícke múzeum v Bojniciach

 

 

Brús " milenium ", krištál z Brazílie. Ručná práca ....... 53,8 ct. Masaker ... surprise

 

  Súdno - znalecká činnosť je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky vysoko odbornou činnosťou, ktorej výsledky sú právne záväzné pre účely konania či už pred orgánmi trestného, občiansko - právneho alebo iného. Výsledkom znaleckého skúmania ( posúdenia ) je súhrn informácii, ktoré majú jasnú, správnu a nestrannú presnosť a hodnotu.  Ako znalec ustanovený pre tento odbor by som rád uviedol niekoľko základných informácii a poučení v priamej súvislosti s vlastnou  niekoľkoročnou praxou súdneho znalca.

 

 
Dentritické opály s krajinkovou kresbou z poľa pri Hodkovciach ( KE ), r. 2007.
 

          
       
                       
Prírodné úlomky drahého opálu z austrálskych nálezísk  ( Coober Pedy ) a syntetické Gilsonové opály rôznych farieb ( vľavo ).


Expertná činnosť znalca a činnosť ( úkony ) v konaní pre štátne orgány vychádza zo taríf a náležitostí nasledovných právnych predpisov:

Zákon č. 382/2004 Z. z. z 26. mája 2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z. z. z 23. augusta 2004, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. z 23. augusta 2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku z 23. augusta 2004

Zbierka zákonov z 03.12.2003 o puncovníctve a skúšaní drahých kovov

 

  Znalecké posudky a odborné vyjadrenia ktoré vypracovávam, sú založené výlučne za základe objektívneho posúdenia laboratórnymi prístrojmi a pomôckami, ktorých vyobrazenie a zoznam nájdete v oddelení Laboratórium GemLab BAROK Bojnice. Nevykonávam žiadne znalecké posudky obhliadkou typu „ voľným okom a v prípade znaleckých posudkov na základe " opisu resp. podľa fotografie " tieto skutočnosti sú zaznamenané vo vypracovanom znaleckom posudku. V súlade s tým je teda potrebné objekt klenotníckeho charakteru klientom vždy ( preferujem a doporučujem osobne ) doručiť znalcovi k fyzickej obhliadke a následnej analýze za jejo účasti. Iba uvedeným spôsobom je možné zaručiť materiálovo a cenovo správny ( objektívny ) výsledok posúdenia predloženého objektu. Znalecký úkon má písomnú podobu s náležitosťami ustanovenými horeuvedenými právnymi predpismi.

 

                                   

                                                      Farebná škála niektrých Verneulilových " detí " - syntetciké korundy.

 

  Znalcom, ktorí Vám ponúkajú rýchloodhad, alebo odhad typu „ voľným okom “, resp. akékoľvek posúdenie drahého kameňa alebo šperku bez analytických a skúšobných metód, respektíve určenie pri ktorom nesmiete byť prítomný – nedôverujte !

Rovnako nedôverujte ani pochybným letáčikom s označením Certifikát, Garancia a podobne , nakoľko ich hodnota je iba cenou použitého papiera . Takéto znalecké posudky a odhady vykonané „ na počkanie za úhradu “ neobstoja v prípadných súdnych sporoch.

Vaše drahé kamene alebo šperky neposielajte bežnými doručovateľskými službami. V prípadoch opráv žiadajte presný opis uviesť na preberací doklad opravovňe ( dielne ) aj s vyčíslením hodnoty osadených kameňov.

 

 

  

 A ak je osud priaznivý dostanú sa Vám do rúk aj takéto unikáty - z " rudolfínskych " zbierok Schatzkammeru, KHM, Viedeň.

 

 

 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE NÁKUP A PREDAJ  DRAHÝCH KAMEŇOV

 
Ľudia v súčasnosti nakupujú drahé kamene a šperky omnoho viac, ako kedysi. Niektorí ich ako obchodníci kupujú pravidelne a tak možno povedať, že majú už v tomto smere skúsenosť. Mnohí ich však kupujú len príležitostne a práve tu vzniká nekontrolovaný priestor pre mnohé nedorozumenia, niekedy žiaľ aj vedomého charakteru. Práve neštudovanosť laických záujemcov otvára „ pomyselné dvere “ pre najrozmanitejšie špekulácie zo strany niektorých nepoctivých obchodníkov, ale často sa aj samotný obchodník môže zmýliť a „ prerobiť “ tak kúpou nevhodného kameňa. Nakupovať drahé kamene preto asi aj naďalej môžeme doporučiť zveriť do rúk ľuďom, ktorí ich dôverne poznajú.


  Nakoľko situácia túto možnosť nie vždy dovoľuje, pokúsime sa Vám vysvetliť základné pravidlá a načrtnúť niekoľko základných rád pre nákup šperkov s drahými kameňmi, ako i kameňov samotných.

 

Existuje množstvo publikácií, obsahovo venovaných uvedenej problematike. Avšak asi ani v jednej z nich Vám jej autor nepovie základné pravidlo a síce, že: „ každý prírodný drahý kameň je individuálnym originálom prinajmenšom tak, ako každá osoba, človek “. V literatúre je častokrát striktne vyhradené konkrétne kritérium pre hodnotenie drahého kameňa, ktoré však nie vždy platí utilitárne. Veď len napr. mnohí z nás majú nejakú tú pamiatku s drahým kameňom po rodičoch a ich hodnota je omnoho vyššia, ako by bola stanovená uvedenými kritériami na osadený drahý kameň alebo použitý kov.
 

                         

                                                                                V skutku dokonalé, sibírsky ametyst a diamanty. Biele 585/00 gold ...

 

Základné hodnotiace parametre drahých kameňov tak trochu inak ...

 
Karát ( carat, ct. ):

- ako už bolo uvedené, karát je hmotnostnou jednotkou. Hmotnosť všetkých drahých kameňov by mala byť pri transakciách s nimi uvedená vždy iba touto jednotkou. Niektoré drahé kamene sa však predávajú výlučne na kusy ( zvlášť menšie kryštály drahých kameňov ) a nie na karáty. Ale i v tomto prípade by mala byť uvedená jednotková cena / 1ct. Je však nutné upozorniť aj na fakt, že hodnota u väčších kameňov nerastie priamo úmerne, ale často kvadraticky, v závislosti od ich celkovej hmotnosti kameňa. Dôvod? Ako vždy - väčšie kamene sú zriedkavejšie, ako malé kúsky.

 

 

 

karát

gram

kilogram

unca

libra

karát

0

0,2

0,0002

0,0071

0,00044

gram

5

0

0,001

0,0353

0,0022

kilogram

5.000

1,000

0

353

2,2

unca

141,75

28,3

28,300

0

0,0625

libra

2.267,95

453,59

2,2

16

0

                                          Prepočítavacie koeficienty rôznych hmotnostných jednotiek.

 
  Ak výrobca šperkov plánuje výrobu väčšieho počtu kópií toho istého klenotu, mal by zvážiť aj využitie kameňov tzv. " kalibrovaných veľkostí ". Kalibrované drahé kamene sú totiž materiálom s relatívne zníženou obstarávacou hodnotou a s pomerne zaručenou rovmerovou stálosťou charakteristík ( farebnosť, čistota atď. ). Ak však robíte jedinečný, ručne tvorený originál ( napr. " ateliérový šperk " ), je využitie takýchto kameňov pre Váš účel nevhodné.

 

Čistota ( clarity ):

- aj z hodnotenia čistoty u diamantov je zrejmé, že sa jedná o jedno z najdôležitejších kritérii. Dôležitejšie, ako ktorékoľvek iné. Častokrát značná prítomnosť inklúzii drahý kameň znehodnocuje na cene. Ale pozor, môže tomu byť aj naopak, najmä ak sa jedná o inklúzie gemologicky, mineralogicky, esteticky alebo ináč zaujímavé, resp. vzácne ( nap. dendritické opály, vrastlice granátov v diamantových kryštáloch atď. ).

 

Brús ( cut ):

- je veľmi dôležitou položkou. Správne a kvalitne prevedený brús cenu prírodnej suroviny niekoľko násobne zhodnocuje. Pri obstarávaní je preto nutné sledovať všetky parametre a proporcie brúseného drahého kameňa. Hodnotu negatívne ovplyvňuje najmä prítomnosť nadbytočných plôšok, nedoleštené alebo zakryvené fazety. Iné nedokonalosti ( napr. vyštiepenie a pod. ) sú však úplne neprípustné.

 

Farba ( color ):

- existuje celý rad tzv. farebných drahých kameňov. Všeobecne sa tvrdí, že iba špecifické farby sú najcennejšie. Ak by sme ale zobrali vzorkovnicu farieb s 1000 položkami farieb a dali ju k nahliadnutiu 100 ženám s otázkou - ktorá farba je najlepšia? - zrejme by sme dostali 101 rôznych odpovedí. A to by bol ten lepší prípad ...

Ak sú teda napr. číre diamanty stupňované do 14 rozdielnych farieb, len si predstavme do  koľkých farieb je možné rozdeliť farebné drahé kamene. A čo taký viacfarebný turmalín ? Farba je teda individuálnou vlastnosťou s individuálnym názorom na jej hodnotenie. Iste, napr. ružové diamanty sú v prírode v porovnaní s čírymi bezfarebnými výskytom vzácnejšie, majú teda aj prirodzene vyššiu hodnotu.

 

Prípadné riziká spojené s investíciami, alebo nákupom drahých kameňov je možné obmedziť na minimum pri dodržovaní nasledujúcich zásad:

-   nakupovať výlučne kvalitné kamene, splňujúce prísne nároky kladené na investičné kamene ( ako už bolo uvedené )
-  
investície diverzifikovať do niekoľkých kameňov, nikdy nie iba do jedného kusu, resp. využiť aj portfóliovej investície
- 
nakupovať výlučne od špecializovaných spoločností a firiem, zaoberajúcimi sa obchodom s touto komoditou a u takých, ktoré  
  majú stabilné postavenie na trhu ( a medzinárodne platný tzv. " good well " - dobré meno 

 

   K ďalším vhodným zásadám patrí tiež snaha o elimináciu množstva sprostredkovateľov pri samotnom akte obchodu - t. z. nakupovať len od firmy majúcej prístup na svetové  drahokamové burzy ( napr. diamantové - Anwerpy, New York, Londýn a pod. ), nákup a predaj správne načasovať, využiť všetkých dostupných možností na svetovom trhu ( aukcie, predkupné práva ), kupovať, v prípade väčších kameňov, spolu s medzinárodne uznávanými certifikátmi ( IGI, HRD, GIA, AGA a pod. ).

 

Francúzsky chemik A. Verneuil. Priekopník a zakladateľ syntézy priemyselných rubínov.

     
 
Rezanie ( polenie ) vypestovaných korundových monokraštálov a asterické rubíny ( vľavo ) po vybrúsení do tvaru kabošonu.
 

 

  Nákup drahých kameňov je od nepamäti vecou luxusu a zároveň tradícii a dôvery - nakupujte cenné kamene ( alebo šperky s nimi zdobené ) vždy len v špecializovanom obchode. Iba odborník Vám môže zaručiť, že získate skutočne pravé a seriózne ohodnotené drahé kamene. Preto doporučujem:

- buďte pozorní - a zvlášť opatrní - pri nákupe na dovolenkách, najmä v cudzine. Za vysoké ceny sú často ponúkané syntetické kamene namiesto pravých alebo menej kvalitné ( t. z. menej hodnotné ) kamene. Napr. v Indii alebo Thajsku lacno ponúkajú kamene, ktoré sú často tak vybrúsené, aby mali čo najvačšiu hmotnosť. Takéto nedokonale opracované tvary však nemožno kvalitne zasadiť do šperku bez dodatočného, no už veľmi drahého a stratového prebrúsenia.

- nedôverujte mimoriadne výhodným ponukám - nikto Vám niečo cenné len tak nedaruje. V tomto smere hrá prim vždy predávajúci, nie Vy.

- pri nákupe drahých kameňov od súkromníka sa nespoliehajte na sprievodné odporúčanie - certifikát nie je vždy relevantným dôkazom pravosti a kvality použitých kameňov. Totiž častokrát iba ťažko je možné zistiť, či priložený certifikát skutočne patrí k predávanému kameňu. Často je kúpna cena oveľa vyššia ako suma, ktorá by sa dala získať pri opätovnom predaji kameňa. Poraďte sa vždy s odborníkom, ktorému dôverujete.

- aj starý šperk z rodinného majetku môže obsahovať imitácie alebo syntetické kamene. Do zlata a striebra sa totiž bežne vsadzovali rôzne imitácie, alebo mohli byť pri oprave vymenené.

- neinvestujte svoje úspory do drahých kameňov pokiaľ nemusíte. Často sa to síce odporúča, avšak zisk majú predovšetkým obchodníci s nimi. Existujú aj iné možnosti investovania, ktoré sú ziskovejšie ( najmä likvid. ) a spoľahlivejšie ( napr. kurzom ).

- nekupujte žiadny drahý kameň, ak sa Vám rovnako páči iný, cenovo lacnejší. Nemá to význam. Nemusí to byť vždy len rubín a diamant. Veľmi peknými sú napr. granát a krištáľ; môžete nimi urobiť rovnakú radosť a okrem toho sú cenovo prístupnejšie a je aj menšie riziko ( vzhľadom na ich celkovo nižšiu hodnotu ), že budete predávajúcim prípadne podvedený.

                   

                                 Vzorkovník syntetického selenitu s efektom oka - farebná škála vyrábaného produktu.

 

 

 Ukážky " prírodných farieb " achátov v priestoroch nášho múzea. Všetko pokus človeka vylepšiť dielo prírody.

 

Ukážky rôznych druhov syntetických drahých kameňov v priestoroch nášho múzea.