OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2024 19:52:11 

Mineralogické a banícke múzeum v Bojniciach


Laboratórium GemLab BAROK  
- PRVÉ SÚKROMNÉ GEMOLOGICKÉ LABORATÓRIUM NA SLOVENSKU -

 

- je súkromné profesionálne gemologické laboratórium, ktorého činnosť slúži ako podklad pre  vypracovanie znaleckých a odborných posudkov na drahé kamene a šperky. GemLab BAROK poskytuje svojim klientom komplexné gemologické služby, s priamym využitím modernej analytiky aplikovanej na drahé kamene a následne overovanie ich pravosti a certifikáciu. Laboratórium začalo svoju prevádzku dňa 01. augusta 2007.

Hlavnou pracovnou činnosťou gemologického laboratória GemLab BAROK je expertná činnosť v odbore drahé kamene, klenoty a šperky - t. z. identifikácia pôvodu a hodnotiacich kritérií farebných drahých kameňov a identifikácia pravosti diamantov.

 

 

 

Expertná činnosť je vykonávaná ako sled postupností úkonov, ktoré majú ucelenú logickú stavbu a náväznosť. Pri tom však je potrebné uviesť, že vždy záleží najmä na voľbe gemológa ( znalca ), aký postup a za akých podmienok bude v analytike použitý. Na základe použitia modernej objektívnej analytickej expertízy vykonávam znalecké posudky na drahé kamene pre účely konaní obchodných, colných, občiansko - majetko i tresto právnych.

 

 


Kompletný postup úplnej analýzy drahého kameňa v sebe zahŕňa najmä:

A./ určenie druhu drahého kameňa ( mineralogickej príslušnosti )                                                                                                                                      
B./ 
určenie pôvodu DK ( prírodného resp. syntetického pôvodu )                                                                                                                                  

C./ posúdenie možnosti použitia úpravy pre dodatočné vylepšenie kvalitat. charakteristík DK                                                                                    
D./ stanovenie kvalitatívnych charakteristík, ku ktorým patria predovšetkým pri opracovaných DK hmotnosť, brús ( jeho tvar 
    a druh, kvalita daná stupňom symetrie, správnymi proporciami a dokonalosťou vyhotovenia ), vnútorná čistota a farba                                                                

E./ stanovenie ceny kameňa za 1 ct.

F./  vystavenie protokolu so štátnym znakom súdneho znalca SR .


 
 

 

Ekvivalentný postup, doplnený o charakteristiky použitého drahého kovu, jeho prevedenia a práce možno aplikovať aj pri posudzovaní a hodnotení šperkov.


CENNÍK ZNALECKÝCH CERTIFIKÁCII PRE DRAHÉ KAMENE A ŠPERKY.

( platný od - 01.02. 2015 )

( ®GemLab Barok Bojnice, Športová 540/22, 972 01  Bojnice, SK )

 

Hmotnosť do ct./gr.

Surovina

DK

EUR ( € )

Fazetovaný

DK

EUR ( € )

Šperk

( len drahý kov )

EUR ( € )

Šperk + DK

 

EUR ( € )

kód 10

kód 20

kód 30

kód 40

1

15,-

17,-

10,-

16,-

2

17,-

19,-

11,-

18,-

5

18,-

22,-

13,-

21,-

10

20,-

24,-

15,-

26,-

20

22,-

26,-

18,-

34,-

60

26,-

28,-

24,-

48,-

150

36,-

37,-

35,-

70,-

B

A ( 36,- )

A ( 37,- )

A ( 35,- )

A ( 70,- )

        * V prípade, ak hmotnosť predmetu presiahne horný limit 150 ct./gr., znalečné bude určené nasledovným výpočtom:    ( A x B údaj ) / 150 ( kód 50 )

 

Externá činnosť a konzutácie: 20,- /za polhodinu ( aj začatú ) ( kód 60 )

 

Poplatok za úkon je vždy dohodnutý s klientom vopred, t. j. pred expertným výkonom podľa náročnosti práce a v prípade poskytnutia základných informácii nekomerčného charakteru pre laikov a bez použitia analytickej techniky nášho laboratória je táto poskytovaná ZDARMA.

 

1 položka pre poistné udalosti, paušálne min. 5 ks : 20,- /za ks ( kód 70 )

 

V prípade ak presahuje odhadnutá hodnota u jednotlivého predmetu 1.500,- € ( alebo ak je v hodnotenom šperku viac ako 1 drahý kameň, rôzne ozdobné prvky, resp. iné ozdobné prvky v rovnakej kategórii ), pripočítavam k základnej cene znalečného príplatok 1,5 % z odhado-vanej ceny obhliadaného predmetu, toto platí až do výšky hodnoty predmetu 3.000,- €. Nad túto hranicu je cena za posudok k predmetu stanovená na základe individuálnej dohody s klientom ( kód 80 ).

 

* Odborné posúdenie predložených predmetov je častokrát náročné nie len na odborné vedomosti ale aj na analytiku, preto nevykonávam identifikácie typu „ voľným okom, odpípaním diamantu a podobne “.   

 

 

 

 

LABORATÓRIUM GemLab BAROK ( platný od 1.1.2008 ) typ: „ B “.

 

Laboratórium GemLab BAROK, založené v r. 2007 vykonáva posudkovú činnosť drahých kameňov a šperkov na základe objektívnej analytiky prostredníctvom laboratórnych prístrojov a pomôcok. K našemu vybaveniu patrí:

- pri použití viacerých analytických úkonov vrámci 1 určovaného drahého kameňa sa výsledná cena stanoví súčtom cien vykonaných úkonov

- ceny znaleckých posudkov, odborných znaleckých vyjadrení a potvrdení sa riadia príslušnou legislatívou

 

 

Druh použitej analytiky

Inv. číslo prístroja

Jednotka úkonu

Calcite Dichroscope

   2/GemLab  49/GemLab    / GemLab

1 meranie

London Dichroscope

3/ GemLab

1 meranie

Prism Spectroscope

32/GemLab

1 meranie

Hand Held Prism Spectroscope GI-SH3 Grating Hand Spectroscope

5/ GemLab  54/ GemLab
61/ GemLab

1 meranie

 

Chelsea Filter

11/GemLab 77/GemLab

1 meranie

Darkfield Loupe 10x

21/GemLab

1 meranie

Gem Refractometer

14/GemLab

1 meranie

Gem Refractometer with LED RGM 700

10/ GemLab 59/ GemLab

1 meranie

Gem Digital Refractometer GI-RDB

53/ GemLab

1 meranie

Portable Polariscope

16/GemLab

1 meranie

Table Polariscope

6/GemLab

1 meranie

Table Polariscope with Conoscope

15/ GemLab 64/ GemLab

1 meranie

Ruby Filter

12/GemLab

1 meranie 

Gem Color Filter Set

 /GemLab

 

Diamond Tester

28/GemLab

1 test

Moissanite Tester                                          Moissan/Dia Tester zn. Culti-R

 33/GemLab  56/GemLab

1 test

Presidium Duotester Elektr. incl. RI

 /GemLab

1 meranie

UV Lamp

29/GemLab

1 test

Reflectivity Meter zn. Presidium 

18/GemLab 

 1 meranie

Gemol. Microscope SZM 140-2

4/ GemLab 

1 vzorka

Binocular Microscope GemOro Elite 40

1/GemLab

1 vzorka

Darkfield the microscope

60/ GemLab

1 vzorka

Triplet Loupe 10x

1/GL, 2/GL 

1 vzorka

Triplet Loupe 10 x 21 mm

44/ GemLab 65/ GemLab

1 vzorka

Triplet Loupe 20 x 21 mm

45/ GemLab 75/ GemLab

1 vzorka

Triplet Loupe 10x & 20x Combi

46/ GemLab 70/ GemLab

1 vzorka

Proporciometer Dial Gems Gauges

7/GemLab

 1 meranie

Digital Jemeter 90 Sarasota Inst. 

/GemLab 

 1 meranie 

Nádstavec na pozor. v tmavom poli 

34/GemLab 

 

Gem Gauges

30/GemLab 

1 meranie 

Digital Scales PS 250 - 0,01 gr.

5/V

1 meranie

Laica Digital scales 1 gr.

3/MV 

1 meranie

Fotodokumentácia inklúzii a inhom.

26/GemLab 

1 záber

iné analytické úkony:

Stanovenie hustoty DK

 

1 meranie 

Meranie rozmerových veličín

 

 1 meranie

Stanovenie farebného odtieňa DK

 

 1 meranie

Sada Masterstone CZ ( ident. diamanty )

 

1 porovnanie 

Diamond Selector II.

58/GemLab

1 meranie

Bresser Electronic Okular Video/Photos

47/GemLab

1 záber

 


 

   


Calcite Dichroscope ( inv. číslo: 2/GemLab, 49/GemLab )London Dichroscope ( inv. číslo: 3/GemLab )

 


Darkfield Loupe 10x ( inv. číslo: 21/GemLab )

 

 

Dial Gem Gauges ( inv. číslo: 7/GemLab )

 


Gem Gauges ( inv. číslo: 30/GemLab )

 

Digital Scales PS 250 ( inv. číslo: 5/V )

 Digital Scales DK-150 / 0,01 gr.  ( inv. číslo: 11/GemLab )
Chelsea Filter ( inv. číslo: 11/GemLab, 77/GemLab )

 

Rubby Filter ( inv. číslo: 12/GemLab )

 
 

Gem Color Filters ( inv. číslo: X/GemLab )

 

Portable Polariscope ( inv. číslo: 16/GemLab )

 

Presidium Duotester Electronic Gem Tester ( inv. číslo: X/GemLab )Diamods and Moissanite Tester ( inv. číslo: 28/GemLab - Diamond tester and 33/GemLab - Moissanite tester ,
58/GemLab - Diamond Selector II. )

 


Moissan / Dia Tester zn Culti - R ( inv. číslo: 58/GemLab )Presidium Gem Reflectivity Meter ( inv. číslo: 18/GemLab )

 

Prism Spectroscope
( inv. číslo: 32/GemLab )

 


Hand Held Prism Spectroscope type GI - SH3 ( inv. číslo: 5/GemLab, 54
/GemLab )
Grating Hand Spectroscope ( inv. číslo: 61/GemLab )


Gem Refractometer ( inv. číslo: 14/GemLab )

 Gem Refractometer with Automatic Led Illuminator  type RGM  700 ( inv. číslo: 10/GemLab, 59
/GemLab )

 
 

Gem Digital Refractometer 0.005 RI Automatic type GI-RDB ( inv. číslo: 53/GemLab )

 

Table Polariscop ( inv. číslo: 6/GemLab )

 


Table Polariscop with Conoscope and Illuminator Filter   ( inv. číslo: 15/GemLab , 64
/GemLab )

   


Triplet Loupe 10x ( inv. číslo: 1/GL and 2/GL )

 


Triplet Loupe 10 x 21 mm ( inv. číslo: 44/GemLab, 65
/GemLab )Triplet Loupe 20 x 21 mm
( inv. číslo: 45/GemLab, 75
/GemLab )

 


Triplet Loupe 10x &  20x Combi  ( inv. číslo: 46/GemLab, 70
/GemLab )

 


GemORO Elite Microscope ( inv. číslo: 1/GemLab )

   


Gemological Microscope SZM 140-2 with Dark-field Illuminator and Polarizing Filters ( inv. číslo: 4/GemLab, 60
/GemLab - Dark-field )

 Gemological Electronic ocular Photo/video Bresser ( inv. číslo: 47/GemLab )