OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2024 19:52:11 

Mineralogické a banícke múzeum v Bojniciach

 

Referencie ( fotogaléria ) ...

 

V tejto časti Vám prinášame informatívny dokumentačný materiál o reidentifikovaných a obhliadaných predmetoch, ktoré prešli mojími rukami alebo laborkou. Gemologické laboratórium GemLab - BAROK Bojnice vykonalo niekoľko reidentifikácii nielen na súčasných ale tiež historických, múzejných, sakrálnych ( devocionálnych ) a iných historicky cenných pamiatkach, ktoré sú dekorované drahými kameňmi. S viacerými inštitúciami a organizáciami mám uzavretú zmluvu o spoluprácii na gemologickej reidentifikácii, nakoľko dokumentačný materiál evidencií k predmetom buď chýba, alebo nie je postačujúci a nevypovedá tak o skutočnom stave a zložení objektov.

 

dotyk histórie, pohľad na neviditeľné ...

( sekcia je vo výstavbe )

 

Treba v úvode povedať, že sa zaoberám drahými kameňmi a kovmi profesne. Čiže pokiaľ objekty tieto súčasti neobsahujú, problematika obchádza okruh môjho záujmu a najmä vedomostí. Taktiež musím skonštatovať, že v mnohých prípadoch reidentifikovaných drahých kameňov možno hovoriť o priamom dotyku s dávnou históriou a časom minulým. V mnohých prípadoch možno hovoriť aj o pohľade na predmety neviditeľné, pretože viaceré z  nich nie sú súčasťou každodennej expozičnej činnosti.

Drahé kamene fascinovali človeka od úsvitu dejín a majú odpradávna svoje miesto ako šperky, amulety, platidlo, symbol moci, no tiež ako ako predmety posvätné, opradené rúškami tajemstiev. Majú od pradávna zvláštne miesto v histórii ľudstva a som presvedčený, že tomu tak bude do konca dejín. Boli používané v mladšej dobe kamennej boli okrem praktického využitia uplatňované aj ako ozdoba a intuitívne bola využívaná aj ich vnútorná sila.

Hlbšie poznanie vplyvu a významu jednotlivých drahých kameňov na človeka priniesli kultúry úrodného polmesiaca - Sumer, Mezopotámia, Babylon, Egypt ... od ktorých čerpali svoje poznatky Gréci a Rimania. K výraznému záujmu o drahé kamene dochádza v Európe predovšetkým v stredoveku, ktorý vrcholí v období renesancie - v našom teritóriu najvýznamnejšie asi za vlády Rudolfa II., náružlivého mecenáša umenia a zberateľa čohokoľvek ...

 

KHM Wien, Schatzkammer                       Naturhistorisches Museum, Wien

  

 

 

Husárske opály zdobené Dubníckym opálom ...