OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 24.03.2024 19:52:11 

Mineralogické a banícke múzeum v Bojniciach

 

 

Non Io Ma Dio / beati Carlo Acutis /.

http://www.carloacutis.com          http://www.miracolieucaristici.org

 

Vážení návštevníci a priaznivci ...

Počnúc 1.1.2022 je muzeálna expozícia SNM - Mineralogické a banícke múzeum v Bojniciach pre verejnosť prístupná na základe predošlého mailového, resp. tel. dohovoru termínu návštevy. Vopred nedohodnuté návštevy bohužiaľ neprijímeme.

 

Vzhľadom na prístup niektorých návštevníkov, tým ktorí sa nahlásia a neprídu oznamujem, že termín návštev je vzájomne dohodnutý na presnú hodinu, pričom 15 min. neskôr po dohodnutom termíne Vám návšteva u nás bude žial už automaticky odrieknutá a to bez jedinej výnimky, t. z. bude Vám odrieknutý vstup či už do expozície múzea alebo do laborky. Uvedomte si prosím, že mne termíny nasledujú a nebudem kvôli lajdáckosti rušiť alebo posúvať vstupy a termíny ďalším v poradí.

⚒️

Vďaka za podporu a porozumenie. 

 

 

 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE ...

 

Vážení klienti a návštevníci Mineralogického z baníckeho múzea v Bojniciach. 

žiadne novinky 😉

 

 

 

 

 

 

Od 1.1.2023 došlo k úprave cenníka a spôsobu poskytovaných odborných znaleckých služieb pre FO a PO:

Všetky moje služby sú poskytované v súlade so Zákonom o znalcoch a tlmočníkoch. Ako znalec MSSR nemám zákonnú povinnosť vykonať znalecký úkon pre fyzickú či právnickú osobu a túto možnosť využívam iba v ojedinelých prípadoch. Vo všeobecnosti upravujem od 1.1.2023 základný cenník poskytovaných znaleckých služieb pre FO a PO nasledovne:

 

1./ konzultácia ........ á. 35,- EUR / za každú započatú polhodinu

2./ vystavenie malého certifikátu / karta / k OV, ZP etc.  á. 50,- EUR / 1 posudzovaný objekt

3./ vystavenie veľkého certifikátu / protokol / k OV, ZP etc. á. 100,- EUR / 1 posudzovaný objekt

4./ vypracovanie znaleckého úkonu - ZP, OV, OP etc. ... vopred dohodou podľa náročnosti

5./ OV znalca - písomne stanovisko k reklamácii  á. 75,- EUR / 1 posudzovaný objekt, bez ohľadu na hodnotu posudzovaného objektu

6./ určenie rýdzosti šperkov Au-Ag-Pt-metal  á. 5,- EUR / kus / pozn. zubné neurčujem

 

Nie som platcom DPH.

 

pozn.:  vypracovanie znaleckých úkonov pre orgány štátnej správy, súdy, polícia, colná správa a podobne nikdy neodmietam, vypracovávam ich prednostne pred ostatnými ( t. j. FO a PO ) a cena sa riadi príslušnými zákonmi a vyhláškami o znalečných náhradách tak ako doteraz ... Pre tieto orgány a inštitúcie verejnej moci navyše poskytujem konzultácie zásadne bezplatne tak, ako doteraz.

 

 

 

VSTUP DO PRIESTOROV MÚZEA:

V prípade záujmu o vstup ma prosím kontaktujte mailom vopred s časovym predstihom.

Prehliadka expozície je od 1.10.2020 realizovaná za účasti lektora a za použitia multimediálneho a zvukového sprievodného slova. Dĺžka prehliadky je cca. 55 minút / podľa potreby aj viac /.

 

Vstup nie je vhodný pre deti do 8 rokov vzhľadom na priestorové pomery expozície.

 

 

surprise

Dňa 04.03.2020 bolo naše rodinné múzeum poctené záujmom RTVS a bol nakrútený dokument o našej muzeálnej činnosti, odvysielaný v dňa 20.3.2020 v relácii Televíkend. Úprimné ďakujem za priazeň a super tím: redaktorka - kameraman - zvukár.

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/220345

 

wink

 

Dňa 17.2.2020 som sa zúčastnil na otvorení pamätnej tabule na mojej Alma Mater Základnej škole v Bojniciach. Ocenenie a uznanie mojej práce si mimoriadne vážim a som hrdý, že môj sen o naoko "neživej prírode" sa začal práve v siedmackej lavici tejto školy. Vedeniu školy za ocenenie, ale predovšetkým svojím vtedajším učiteľom patrí moje úprimné poďakovanie.

htps://youtu.be/roD6L_-aRbY

 

wink

 

Relácia "Slovensko v obrazoch" dňa 28.04.2019 na RTVS 1:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/185960#244

 

wink

 

Aktuálne z účasti v relácii Inkognito / tv JOJ / Super relácia+Super ľudia+Super scenár=Super zážitok :

www.joj.sk/inkognito/archiv/2017-11-23-host-jan-lassak

 

wink

 

V pripade záujmu o návštevu expozicie nás prosím kontaktujte výhradne e-mailom. V opačnom prípade a v prípade návštevy "na slepo"  Vám bude vstup odmietnutý.

 

Ctených návštevníkov upozorňujeme, že v priestoroch múzea je od 1.11.2017 zakázané vyhotovovať foto/video záznam. Tento umožníme iba odbornej verejnosti pre dokumentačné resp. publikačné účely za jednorázový poplatok 50,- €/ hod. na základe písomného dohovoru vopred. Nežiadajte výnimky prosím.

 

Správa múzea ďakuje za pochopenie.

 

 

Po dohode zabezpečíme zlaté a strieborné šperky na opravu a ateliérovú individuálnu výrobu, vrátane zákazkového brúsenia drahých a ozdobných kameňov.

 

 

Na počkanie ako znalec určujem rýdzosť zlomkov z drahých kovov Au-Ag-Pt-METAL ( aj nepuncovaných ). Zubné zlomky neurčujeme.

 

 

Výrobcom šperkov zabezpečíme dodávku prírodných brúsených drahých kameňov, kabošonov a nábrusy podľa požiadaviek.

 

 

Príjímam drahé kamene a šperky na posúdenie pravosti, rýdzosti a všeobecnej  hodnoty majetku ( vypracovávame znalecké posudky ). Nespolupracujem s podvodníkmi a špekulantmi !

 

Vypracovávam tiež znalecké posudky na drahé kovy, pomníkové kamene, dosky, kamenné výrobky, kameňolomy a pod. v odboroch geológia, ťažba nerastov po predchádzajucej dohode s objednávateľom.


 

Laboratórium vlastní moderné gemologické vybavenie, ciachované drahokamové etalóny ( ca. 6.350 výbrusov ), ciachované etalóny rýdzosti drahých kovov a tiež vlastnú odbornú knižnicu.

... na rozdiel od mnohých domácich, odborne sa tváriacich " odborníkov " bez vedomostí a vybavenia. Vydávam právne a odborne akceptovateľnú znaleckú dokumentáciu,  nie bezcenné a nepoužiteľné certifikátiky a potvrdenia v podobe kartičiek z obchodov ...

 

UPOZORNENIE !

 

Klientov upozorňujem, že dokument s označením "znalecký posudok" môže vyhotoviť iba znalec, zapísaný v zozname znalcov MS SR pre príslušný odbor a odvetvie. V opačnom prípade sa jedná o správny delikt so sankčným postihom. Neznalcom vyhotovené posudky nemajú žiadnu právnu hodnotu, nie sú poistené v prípade škodovej udalosti a majú hodnotu bežne vydávaných neidentifikovateľných kartičiek v klenotníctvach. Žiadajte od zhotoviteľa znaleckého posudku identifikačné číslo znalca a overte si jeho platnosť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR pred zadaním jeho vypracovania.

 

Moje čislo znaleckého oprávnenia: MS SR 914 375 ( od r. 2004 )

 


Dipl. Ing. Maroš BAROK, CGA.

- profesional gemologist, cutter and jeweller, mining engineer and geo-mountanist -

- gemstones hunter -

 

 

 

OPEN:    15.00-18.00 hod.


 

 

 

Možnosť návštevy len na mail. dohovor - barokmaros@gmail.com 

 

Návšteva expozície nie je vhodná pre školské zájazdy ani iné masové podujatia, je vhodná pre skupinu cca. 5 ľudí s vecným záujmom o neživú prírodu.

 

 

wink

 

výprava 2020

Pailin, Angkor, Siem Reap, Ratanakiri

Cambodia

 

wink

 

výprava 2018
Russia, Ural, Malyshevo, Nižnyj Tagiľ
Spojené arabské emiráty / Omán
 
 
 
wink
 
 
výprava 2017
Čína, Beijing & prov. Hunan
 

 
 
 
 
 
 


výprava 2014
 Srí Lanka, Cejlón 
 
 

 

 

     

  

        

 

 

 


výprava 2012
Tsavo, Kenya

 

   

 

 

výprava 2011
Tunis - Lýbia - Alžírsko


 

 

     

 

    

 
 
výprava 2011
 HABACHTAL - Smaragd Mine, Austria

 
 

 
 
 
 
 
 

- každú návštevu múzea žiadam telefonicky al. mailom ohlásiť vopred !

Tel : 0917 - 959 377

 

 

Novinky:

V priestoroch exteriéru múzea sa v týchto dňoch inštaluje nový panel s dekoračnými horninami a geologickou mapou SR a petrotypmi SR pre výukové účely.

                            

Novým prírastkom múzea je aj banský vozík tzv. " plaťák ".

 

 

- v s t u p n é   j e   d o b r o v o ľ n é  -

 

MENTE ET MALLEO

 

 

 

 
11.2.2010  Bojnice
 
Mineralogickému a baníckemu múzeu J.D. v Bojniciach  bola udelená cena Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti Kultúry za r. 2010 – tvorivý čin roka v oblasti muzeálnej činnosti a kultúry.
 
 
Cenu si mimoriadne vážim a všetkým priaznivcom a podporovateľom úprimne ďakujem.
 
( správa múzea )
 
 
 
  

 

Prehliadky priestorov múzea sú opäť v prevádzke v rámci otváracích hodín. Záujemcov žiadam vopred o tel. alebo mailový dohovor návštevy ( viď kontakty ).

 

... za porozumenie ďakujem ( správa múzea ).

 

  

 

 Správa Mineralogického a baníckeho múzea Jakuba Drevennáka zároveň uverejňuje k nahliadnutiu zoznam predmetov, ktoré má v držbe a to jednotlivo po sekciách ( vo formáte Word ). Uverejnená evidencia slúži iba ako informácia pre záujemcov. Knižné publikácie, mapy atď. z archívu múzea nezapožičiavame, sú po dohode prístupné iba k nahliadnutiu odbornej verejnosti.

 

knizny_archiv_muzea.doc (1026 KB)

 

 

Upozorňujeme všetkých prípadných záujemcov, že exponáty zo zbierkového fondu nášho múzea nezapožičiavame mimo priestory expozície, žiadame preto aby ste sa s podobnými požiadavkami na správu múzea ani neobracali. Vystavené exponáty sú inštalované v priestore trvalej expozície a je možné si ich prísť osobne prehliadnúť.

Ďakujem za porozumenie.

 

 

Na všetky fotografie a dokumentačný materiál múzea sa vzťahujú autorské práva múzea a pre prípadné publikovanie je potrebné vyžiadať si písomne povolenie múzea. V prípade použitia akýchkoľvek záberov z expozície a jej zbierkového fondu bez preukázateľného písomného súhlasu na ich uverejnenie sa múzeum bude domáhať finančnej náhrady všetkými dostupnými právnymi krokmi. 

 

 

  

 Pri publikovaní žiadame pod fotografiu uviesť:       Zbierka: Mineralogické a banícke múzeum, Bojnice.

                                                                                    Archív: Mineralogické a banícke múzeum, Bojnice.

 

 


 

 

     

 

Baňa vo svojej podstate, aj napriek neustálej modernizácii, zostáva nemenná a plynúci čas na tom nič nemení ... Žiarlivo ako žena, si stráži svoje tajomstvá, so znepokojením ale i zvedavosťou si prezerá baníkov, tých miniatúrnych ľudských mravčekov, ktorí našli odvahu ponoriť sa do jej hlbín, aby odtiaľ vyniesli na povrch svetlo, teplo a suroviny pre svoju existenciu. Sama žasne nad tou odvahou ponoriť sa do jej nezmerných hlbín, s ktorou sa denne ponárajú do navonok neprekonateľného horninového masívu a aj preto je baňa k nim zhovievavá a milosrdná. Len niekedy, snáď z rozmaru alebo na výstrahu, zasiahne svojou zdrvujúcou rukou. Možno aj preto sa aj dnes nájdu ľudia, ktorí banícku prácu podceňujú a o baníkoch sa vyjadrujú s dešpektom. Ale pre nás, baníkov, je rešpektom, pýchou na svojích baníckych druhov, s ktorými zdielame všetky starosti i radosti baníckeho chlebíka. Lebo iba tam, hlboké metre vzdialení od pozemského slnka vznikajú priateľstvá ako nikde inde, lebo iba tam má baník to jedinečné privilégiu dotýkať sa vlastným telom neznámej, milióny rokov starej krajiny, v ktorej ešte nikto nikdy nebol ...

 

 

ZDAR BOH !

 

Výzva - hľadáme ...

Hľadám banský vozík - kompletný typ " V " s preklopnou korbou.

Taktiež odkúpime alebo prijmeme darom rôzne druhy banských predmetov ( artefakty, lampy, uniformy, odznaky a iné ).

  pozri kontakty

 

 

 Partnerské WEB stránky a odkazy :

 www.bojnice.sk

www.hornanitra-info.sk

http://www.sorger.sk/blog/kam-na-vylet-v-bojniciach

www.opalovebane.eu

www.geoklub.estranky.sk

www.druzba.sk 

www.muzeum.kremnica-gold.sk

www.handlova.virtualne.sk/firma.php?id_firm=16490

 www.krcik.eu

www.precise.sk

www.zlatahuta.sk

www.ofsetka.sk

www.muzeumpd.sk

 

 
 
 

 


 

 Múzeum očami médií ...

  

http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/slovensko-dnes/

 

http://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/mama-jakubkov-odchod-stale-velmi-boli.html

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/41101

http://www.pluska.sk/magazin/zaujimavosti/zaujimavosti/bansky-inzinier-zriadil-rodinnom-dome-sukromne-muzeum-obetoval-cely-majetok.html

 http://prievidza.sme.sk/c/6904903/muzeum-v-rodinnom-dome-ukazuje-zbijacie-kladivo-aj-diamanty.html

http://www.teraz.sk/magazin/banik-barok-drahe-kamene-muzeum/58232-clanok.html 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130/185960#244

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Článok o múzeu ( Montánna história 2009, roč. 2 ). Ročenka o dejinách baníctva a hutníctva. Autor: Ing. Peter Semrád, PhD.

sprava_o_muzeu.pdf (671 KB)  

 

Marián Ondáš,  Slovenský rozhlas

04. 10. 2010, 08:30

Bojnice majú novú atrakciu. K súčasným trom múzeám, ktoré dokumentujú najstaršie dejiny hradu, obdobie lovcov mamutov a novovek, v tichej uličke na okraji mesta pribudlo Múzeum mineralógie. Predstaví nám nerastné bohatstvo zeme, o ktorom vieme, ale vnímame ho ako samozrejmosť, poučí nás a mnohých isto i inšpiruje. V rodinnom dome svojich rodičov si ho založil vzdelaný banský odborník, ktorý sa v podzemí vyzná a svoje skúsenosti zhmotnil v neveľkej expozícii. Navštívime ho spolu s Mariánom Ondášom.

m3u_92466.m3u (0 KB)

http://www.rozhlas.sk/inetportal/web/index.php?lang=1&stationID=0&page=showNews&id=92466

 

 

 

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa,
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Hornonitriansky baník č. 20, deň vydania 29.10. 2010

 

 

 Janka Adamíková, rádio VIVA

28.10.2010 relácia Svet Viva, 18,40 hod.

   

Topolčiansky občasník, nov. 2010, autor príspevku p. Maroš Pavlovič

  

 RTV TV Prievidza, 29.11.2010 o  18,00 hod. " KVETY BANE ".

 Pozn.: Správa múzea vydala DVD, ktoré si možno zakúpiť v priestore múzea.

 

 

 

 

Mgr. Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa,
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Montanrevue č. 4/2010, roč. III.

 
Hornonitriansky baník, roč. XI. číslo 20 dňa 11. októbra 2013

 

 

Ak Vám na Váš mail ihneď neodpoviem, s najväčšou pravdepodobnosťou som na kamienkoch ...